За нас

GuidedSurgery.BG е сайт, който се занимава с проектирането и изготвянето на хирургични водачи за поставяне на дентални импланти. Тук може да намерите информация за направляваната хирургия и да поръчате Вашия водач.

+359876266085
office@guidedsurgery.bg

Системата на сайта работи с изцяло онлайн платформа за поръчки. Първото условие е да сте регистрирани. След това изберете от менюто "Поръчка" --> "Имплантологичен водач".

С отварянето на страницата, ще видите форма за поръчка. В първата част са паспортните данни на пациента, които включват три имена и дата на раждане. Тези полета са задължителни.

Във втората секция избирате какъв тип да е планирането. Съответно: единични импланти за коронки и мостове или цели челюсти.

След това с "да" или "не" избирате дали искате нашите зъботехници да направят предварително протетично планиране, което в зависимост от обема ще оскъпи услугата. Това ще бъде казано в последствие. В тази секция избирате с коя имплантологична система ще бъде планирането. Тук също посочвате за кога Ви е нужен водача. Това е задължително поле, защото трябва да Ви кажем дали можем да удовлетворим искането Ви в срок или не.

В следващото поле избирате в областта на кои зъби да бъдат поставени имплантите.

При маркиране на "да" за Versah планиране, ще се отвори единтично поле, в което трябва да изберете кои импланти ще бъдат планиране с Versah.

В секцията "Допълнителни бележки" може да добавите коментар в свободен текст за планирането на имплантите.

В полетата за качване на файлове се добавят съответно скенер и отпечатъци. Качването на CBCT е задължително. Тъй, като водачът може да лежи само върху кост, виртуалните модели на челюстите на са задължителни. Ако притежавате предварително протетично планиране, може да добавите и него. Системата приема следните формати: за CBCT - .zip и .dcm, за модели - .zip и .stl.

След като направите поръчката, екипът ни ще разгледа представените указания и ще се свърже с Вас по телефона или на посочената от Вас електронна поща.