За нас

GuidedSurgery.BG е сайт, който се занимава с проектирането и изготвянето на хирургични водачи за поставяне на дентални импланти. Тук може да намерите информация за направляваната хирургия и да поръчате Вашия водач.

+359884489544
office@guidedsurgery.bg

Ключов момент за успех при лечението е докторът да познава имплантологичната система с която работи и по-точно какъв тип Guided surgery производителят имплементира. Сега накратко ще обобщим най-често срещаните разработки на guided protocols.

 1. Пилотно водене: Водачът е предназначен само за пилотния дрил на до пълна дължина на остеотомията, след което тя се разширява използвайки останлите фрези freehand.
  Съвместим с повечето имплантологични системи. Позволява директно наблюдение върху костта;
 2. Непълно водене: Водачът е предназначен само за остеотомиите и не се използва за поставяне на импланта;
 3. Пълно водене: Чрез водачът се извършват всички стъпки: от пилотния дрил до поставянето на импланта;
 4. Видове водачи спрямо броят на използваните канюли:
  4.1. Канюла в канюла или ключ в ключ: Метални канюли които се поставят във водача и дръжка, която взлиза в канюлата. Такава е системата на Straumann, Neodent и Biohorizons;
  4.2. Без ключ: В поставените метални канюли фрезата спира чрез вградения си стопер. Такава е системата на Camlog;
  4.3. Без канюли: Водачите нямат метални канюли, а дриловете имат разширение което действа като стопер. За всеки размер от гамата на имплантологичната система има отделни фрези. Ако имплантът е с дължина 10мм и диаметър 4мм се ползват фрезите съответващи на него. Такива са системите на Hiossen и Megagen.

Всяка компания произвеждаща импланти има специфики за нейния Guided Surgery Protocol, макар и да е базирана на някой от тези принципи.