За нас

GuidedSurgery.BG е сайт, който се занимава с проектирането и изготвянето на хирургични водачи за поставяне на дентални импланти. Тук може да намерите информация за направляваната хирургия и да поръчате Вашия водач.

+359884489544
office@guidedsurgery.bg

Едно от най-големите предизвикателства е оптимизирането на протоколите при поставяне на импланти на цяла челюст с цел неподвижно протезиране. Най-често срещаните протоколи са всичко на 4, всичко на 6 и всичко на хикс импланти. Представяме случай с поставяне на 6 импланта.

Това, което трябва да забележите на следните снимки са няколко неща. Всички импланти са планирани, кресталната им част да е на едно ниво спрямо оклузалната равнина. С поставянето на мултиюнити осите има са перпендикулярни на оклузалната равнина. Планировката е по предварителен моделаж за временна протеза (седмия зъб горе ляво не беше поставен). На контролната графия имплантите, могат да излгеждат в малко неправилна позиция, но на контролния скенер се забелязва октлонение от 0.1 мм от предварителното планиране.

Фигура 1: Планиране на имплантите, заедно с мултиюнитите перпендикулярни на оклузалната равнина.

Фигура 2: Позиция на имплантите, спрямо наличните зъби на пациента.

Фигура 3: Основа на водача, която се фиксира за костта, чрез пинове. Базата е равнината за остеотомия, и е планирана 2 мм над кресталната част на имплантите.

Фигура 4: Друг ъгъл на основата на водача.

Фигура 5: Сглобен водач и адаптиран въху челюстта на пациента. Точността на водача се определя от това, че лежи върху зъбите.

Фигура 6: Сглобен водач и адаптиран въху челюстта на пациента с канюли за водена хирургия, след екстракция на зъбите. Забележете че последния имплант горе ляво е планиран за Versah фрези.

Фигура 7: Контролна панорамна графия с поставени вече 6 импланта.