За нас

GuidedSurgery.BG е сайт, който се занимава с проектирането и изготвянето на хирургични водачи за поставяне на дентални импланти. Тук може да намерите информация за направляваната хирургия и да поръчате Вашия водач.

+359884489544
office@guidedsurgery.bg

Информацията от CBCT образна диагностика е от основно значение за правилното планиране на хирургични водачи, както за поставяне на импланти, така и за други хирургични манимуплации. В 90% от случаите ни е необходим и виртуалния 3D модел на челюстите, както и предварителен дигитален моделаж за точно планиране на случая. В останалите 10% водачът лежи директно на костта и се разчита изцяло на CBCT. 

Представяме ви основните препоръки за успешна направа на CBCT.

 1. Използване на висок клас CBCT скенери, като тези на Sirona, KaVo, Planmeca, Kodak, Morita и други води до оптимални резултати.
 2. Големина на сканиращия кугел: Не винаги високият клас скенер означава успех. Когато сканиращият кугел е с малък диаметър, софтуерът на скенера е принуден да направи повече изчисления на образа и синтезираното изображение е по-неточно.
 3. Внимателно преглеждане на резултатите от сканирането за пропуски: Скенерът трябва да се огледа за "изрязани зъби" и липсващи сегменти от съответните челюсти, които са обект на интерес. Максиларните синуси трябва да са визуализирани поне на 1/2.
 4. Разстояние между зъбите на пациентите: По време на сканирането пациентите не трябва да са затворили в позиция на оклузия. Някои автори съветват да има разстояние от 2 см между горната и долната зъбна редица. В повечето случаи, захапването на фабричния мундщук е достатъчно.
 5. Визуализиране на вестибулума: Визуализирането на очертанията на вестибулума, на устните и бузите на пациента по време на CBCT сканирането е важна предпоставка за по-точно адаптиране на отпечатъците към резултатите от скенера. Най-често се използват два метода:
  - Екартиране на устните и бузите чрез памучни ролки или Optragate.
  - Методът "риба балон": При него пациентът захапва мундщука и стиска устни, след това надува бузи и по този начин бузите и устните се екартират от въздуха в устната кухина.
 6. Позицията на езика на пациента: При сканиране на горната челюст, езикът се позиционира към пода на устата. При сканиране на долна челюст, върхът на езика допира мекото небце. При сканиране едновременно на двете челюсти позицията на езикът се определя от специалиста, но най-често тя е както при сканиране на долна челюст.
 7. Сканиране винаги на цели челюсти: Независимо от броя на планираните импланти винаги се сканира цялата челюст и никога само сектор от нея.
 8. Позиция на главата на пациента: Центрирането на главата на пациента и елиминирането на всякакви движения е от изключителна важност за оптимален резултат.
 9. Премахване на всички подвижни протези: Всички подвижни протези се махат по време на сканирането, освен когато се прави водач с двойно сканиране и на протезите са поставени маркери.
 10. Метални артефакти: Коронките водят до метален шум по време на сканирането. Всеки производител има методи за намаляване на металните артефакти. При невъзможност от намаляването им и адаптиране на отпечатъка на пациента върху скенера е възможно да се използва метод с двойно сканиране.
 11. Експортиране на данните от сканирането: Данните от сканирането трябва да се експортират в международния форма .DICOM.
 12. Обръщане внимание на зъби с компрометиран пародонт: При зъби с увреден пародонт е възможна висока подвижност. Трябва да се обърне особено внимание по време на сканирането, защото захапването на мундщука може да доведе то тяхното разместване и невъзможност от точно адаптиране на отпечатъка върху тях.

Имате още въпроси? Не се колебайте да се свържите с нас на посочения телефон или електронна поща!