За нас

GuidedSurgery.BG е сайт, който се занимава с проектирането и изготвянето на хирургични водачи за поставяне на дентални импланти. Тук може да намерите информация за направляваната хирургия и да поръчате Вашия водач.

+359876266085
office@guidedsurgery.bg

В тази статия, ще обясним накракто как да изпратите данните, с които ние да започнем да планираме Вашия клиничен случай. 

  1. Регистрирайте се в нашия сайт, за да получите достъп до формата за поръчки.
  2. Накрая на всяка една форма (бърза или подробна) имате 4 полета: 1 поле за CBCT скенер, 1 поле за горна челюст, 1 поле за долна челюст и едно поле за оклузия.
  3. Свалете програма за архивиране на данни, ние препоръчваме 7-Zip или която и да е друга с функция да архивира папки и файлове в .zip формат.
  4. В полето за CBCT скенер качете съответните данни. Ние използваме само и единствено .DICOM формат. Някои типове скенери създават един файл .dcm, съдържащ цялата нужна информация, други създават множество такива с поредни номера. Ако файловете са повече от един, се архивират в .zip формат и се качват по този начин. 
  5. В полетата за горна челюст, долна челюст и оклузия качете съответните .stl файлове.
    Забележка: .stl на срещуположната челюст и оклузия не са задължителни, но както коментирахме в няколко статии, резултатите при налична повече информация са по-добри.

Имате още въпроси? Не се колебайте да се свържите с нас на посочения телефон или електронна поща!